Koniec projektu kasyno?

Projekt kasyno powoli zmierza ku końcowi. W lutym projekt zostanie zamrożony. Prawa autorskie zostają odsprzedane firmie trzeciej.